بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید آفرین

AFARIN F1

زودرس
سیستم کشت : گلخانه و داربستی
دارای میان گره های کوتاه
توانایی تشکیل میوه در هوای گرم
مناسب کشت در بهار و اوایل پاییز
شکل میوه : گـرد
متوسط وزن میوه : ۲۰۰-١٨٠ گرم
سفت و قرمز خوشرنگ
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ها
مقاومت بالا به : Vd,Fol1,Fol2,ToMV,Mi,Mj,TSWV
مقاومت نسبی به : TYLCV

برای اطلاعات بیشتر

با بخش فنی شرکت نورابذر پارسیان تماس بگیرید