خربزه

بذر خربزه هیبرید اونال
image 1 نظر خربزه
مناسب برای کشت در فضای باز
متوسط رس
بوته قوی با پوشش برگی مناسب
شکل میوه : بیضی
توربندی کامل روی پوست میوه
پوست میوه زرد رنگ با خطوط صاف
گوشت میوه : نارنجی رنگ
۳ میوه در هر بوته
متوسط وزن میوه : ۲کیلوگرم
میوه سفت
ماندگاری پس ...
ادامه مطلب
بذر خربزه هیبرید راکان
image بدون نظر خربزه
تیپ گالیا
مناسب برای کشت در فضای باز
زودرس
بوته نسبتا قوی با پوشش برگی مناسب
شکل میوه : گرد
توربندی کامل روی پوست میوه
گوشت میوه : سبز رنگ
۳ میوه در هر بوته
متوسط وزن میوه : ۱/۸ کیلوگرم
میوه سفت
حفره داخلی میوه کوچک
میوه های ...
ادامه مطلب
بذر خربزه هیبرید رنزو
image بدون نظر خربزه
تیپ آناناسی
مناسب کشت در فضای باز
زودرس
بوته قوی
پوشش برگی بسیار خوب
شکل میوه بیضی
توربندی کامل روی پوست میوه
۲-۳ میوه در هر بوته ، متوسط وزن هر میوه ۲/۵ کیلوگرم
رنگ گوشت میوه کرم مایل به سبز
حفره داخلی میوه کوچک
میوه سفت با قابلیت ...
ادامه مطلب
بذر خربزه هیبریدآرتا
image بدون نظر خربزه
تیپ گالیا
مناسب کشت در فضای باز
زودرس
بوته نسبتا قوی
پوشش برگی مناسب
شکل میوه گرد
پوست میوه زردرنگ همراه با توربندی کامل
۳ میوه در هر بوته ، متوسط وزن هر میوه ۱/۸ کیلوگرم
گوشت میوه سبز رنگ
حفره داخلی میوه کوچک
میوه سفت با قابلیت حمل ...
ادامه مطلب