گوجه فرنگی

بذر گوجه فرنگی گلخانه ای هیبرید آفرین
image بدون نظر گوجه فرنگی
زودرس
سیستم کشت : گلخانه و داربستی
دارای میان گره های کوتاه
توانایی تشکیل میوه در هوای گرم
مناسب کشت در بهار و اوایل پاییز
شکل میوه : گـرد
متوسط وزن میوه : ۲۰۰-١٨٠ گرم
سفت و قرمز خوشرنگ
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ها
مقاومت بالا به ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیـبرید دالی
image 16 نظرات گوجه فرنگی
متوسط رس
سیستم کشت: فضای باز
بوته قوی
مناسب کشت در بهار، تابستان و پاییز
ماندگاری پس از برداشت طولانی
شکل میوه: تخم مرغی
متوسط وزن میوه: 130-160 گرم
پوشش برگی بسیار خوب
پــــربـــار
بسیار سفت و قرمز پر رنگ
تشکیل میوه عالی و تداوم گلدهی در آب و ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیبرید رایت
image بدون نظر گوجه فرنگی
متوسط رس
سیستم کشت: فضای باز
بوته قوی
مناسب کشت در تمام فصول
ماندگاری پس از برداشت طولانی
شکل میوه: تخم مرغی
متوسط وزن میوه : 140-160 گرم
پوشش برگی مناسب
پــــربـــار
سفت و قرمز خوشرنگ
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ها
مقاومت نسبی به : V, Fبرای ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیبرید زاهـا
image بدون نظر گوجه فرنگی
متوسط رس
سیستم کشت: فضای باز
بوته قوی
مناسب کشت در بهار، اواخر تابستان و پاییز
ماندگاری پس از برداشت طولانی
شکل میوه: تخم مرغی – کشیده
متوسط وزن میوه: 140-160 گرم
پــــربـــار
سفت و قرمز خوشرنگ
تشکیل میوه خوب در هوای گرم
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیبرید مونرو
image بدون نظر گوجه فرنگی
متوسط رس
سیستم کشت : فضای باز
بوته قوی
مناسب کشت در بهار و تابستان
شکل میوه : گرد
متوسط وزن میوه ۱۶۰ گرم
پوشش برگی مناسب
پربار
سفت و قرمز رنگ
یکنواخت در شکل و اندازه میوه
مقاومت نسبی به Fol 1, Fol 2,Vd,ToMV,TYLCV برای اطلاعات بیشتر با ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیبرید ونتوری
image 4 نظرات گوجه فرنگی
متوسط رس
سیستم کشت: فضای باز
بوته قوی
بیشترین تشکیل میوه در هوای معتدل
ماندگاری پس از برداشت طولانی
شکل میوه: تخم مرغی _ کشیده
متوسط وزن میوه: ۱۴۰ _ ۱۷۰ گرم
پوشش برگی مناسب
پربار
سفت و قرمز خوشرنگ
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ها
مقاومت بالا ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیبرید پارسیان
image 4 نظرات گوجه فرنگی
بسـیار زود رس
سیستم کشت: فضای باز
مناسب کشت در اواخر تابستان، اوایل پاییز در جنوب کشور
ماندگاری پس از برداشت طولانی
شکل میوه: گـرد
متوسط وزن میوه: 140-160گرم
پــــربـــار
بسـیار سـفت و قـرمز خوشـرنگ
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ها
مقاومت بالا به: V,F,ToMV,TYLCV,Nبرای اطلاعات بیشتر با بخش ...
ادامه مطلب
بذر گوجه فرنگی هیبرید الی
image بدون نظر گوجه فرنگی
زود رس
سیستم کشت: فضای باز
بوته قوی
مناسب کشت در تمام فصول
ماندگاری پس از برداشت طولانی
شکل میوه: تخم مرغی _ کشیده
متوسط وزن میوه: ۱۴۰_۱۶۰ گرم
پر بار
بسیار سفت و قرمز خوشرنگ
یکنواختی در شکل و اندازه میوه ها
مقاومت بالا به: Vd,Fol1,Fol2,Fol3,TMV,ToTV,Pst
ادامه مطلب