درباره ما

نورا بذر پارسیان، با بهره مندی از دو مقوله ی مهم ” تخصـص” و ” تجــربه” و با شناخت جامعی که از شرایط اقلیمی تمام مناطق ایران زمین دارد، پس از کشت آزمایشی ارقام سبزی و صیفی و تأیید و حصول اطــمینان کامل اقدام به معــرفی، واردات و توزیع آن می نـمایـد.
این شرکت با همکاری کارشناسان و نیروهای زبده ی علمی و تجربی ایرانی و خارجی و همچـنین با در اختیار داشـتن “بزرگترین و مفیدترین مزرعه ی آزمایشی کشور” این توانمندی را دارد که از برترین وارد کننده های نهاده های کشاورزی از نظر کیفیت به شـمار آید.
مؤسسین شرکت این افتخار را دارند که از کارشناسان مطرح و همچنین عمده کشاورزان پیشرو ایران هستند .
نــورا بذر پارسـیان با این باور که “کیفیت” بـرتـر از “برند” می باشــد، همواره تـلاش می کند تا بهترین ها را شناسایی و به کشاورزان عزیز معرفی نماید.